Nincs aktuális esemény.
FTP - Lezárt fordulók PDF Nyomtatás E-mail

1. Fordított Technológiatranszfer Pályázat

Kik és mivel pályázhatnak?

Az Egyetemen oktatott összes tudományterületről a közalkalmazotti státuszban álló dolgozók, az Egyetem tanszékei pályázhatnak a részvételükkel az Egyetemen folyó kutatási-fejlesztési projektekkel. Az FTP-re pályázni annak a tevékenységnek az összefoglaló ismertetésével lehet, amelynek folytatására az FTP-támogatást fordítani kívánják, továbbá meg kell jelölni és a szükséges mértékben ismertetni kell azt a technológiát, amelynek megszerzésére a pályázó igénybe kívánja venni az FTP pályázati forrásait. A pályázatban meg kell határozni azt az időtartamot, amely díjazott pályázat esetében előreláthatóan szükséges a díj pályázatszerű ráfordítására és a pályázatban vállalt eredmény elérésére.

Mit lehet nyerni?

I. díj: maximálisan 1.000.000 Ft összeghatárú technológia beszerzése és átadása
II. díj
: maximálisan 800.000 Ft összeghatárú technológia beszerzése és átadása
III. díj
: maximálisan 700.000 Ft összeghatárú technológia beszerzése és átadása

Az FTP keretében odaítélt támogatást az Egyetem Tudásmenedzsment Központja olyan módon nyújtja, hogy a pályázó által meghatározott információk alapján hasznosítási szerződést köt azzal a harmadik személlyel, aki az igénybe veendő technológia jogosultja. A hasznosítási szerződés megkötése a nyertes pályázó igényeinek (hasznosítási jelleg, időtartam, stb.) és a pályázati díjazás összegének figyelembe vételével történik.

A szerződéskötést követően a megszerzett technológia átadásra kerül a díjazott Pályázók részére.

Hogyan kell jelentkezni?

A pályázati dokumentációt 2 nyomtatott és 1 elektronikus példányban 2010. június 30. 12:00 óráig beérkezően kell személyesen eljuttatni a Tudásmenedzsment Központ Innovációs Irodájának.

Pályázati dokumentáció:

  • Pályázati adatlap
  • A beszerzendő technológiát hasznosítani kívánó projekt, illetve tevékenység összefoglaló ismertetése
  • Beszerzendő technológia ismertetése (max. 1 oldal)

Kik döntenek?

A pályázatokat formai ellenőrzés után egységes bírálati szempontok szerint értékelik az Egyetem felkért szakértői. A döntésről minden pályázó 2010. július 8.-ig értesítést kap.

Hogyan tovább?

Miután a Pályázók elkészültek a pályázatban várt eredménnyel[1] a vállalt határidőre, a határidőt követő 15 napon belül, de legkésőbb 2010. december 31.-ig írásos beszámolót nyújtanak be az Innovációs Irodába.

A bírálók a beszámolók kézhezvételét követő 15 napon belül indoklással kiegészített javaslatot tesznek a beszámoló elfogadására, vagy a beszámoló kiegészítésére.

Egyéb tudnivalók:

A pályázati dokumentáció letölthető a Tudásmenedzsment Központ honlapjáról, valamint személyesen átvehető az Innovációs Irodában Gonczlik Andreától ( ).

Az Innovációs Iroda címe: Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. K3 fsz.

Holnap elérhetősége: http://tud.sze.hu

A pályázat az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázati adatlap letölthető innen.


[1] A várt eredmény legalább olyan mértékben teljesüljön, amilyen mértékben a pályázati forrást felhasználták.