Nincs aktuális esemény.
TMK Hírlevél - 2010. március PDF Nyomtatás E-mail

TARTALOM:
1. A Tudásmenedzsment Központ prioritásainak meghatározása – belső igényfelmérés
2. A Széchenyi Duó alkotói pályázat első kiírásának eredménye
3. Pályázat know-how vásárlásra – hamarosan
4. Sikeresen folytatódik a Tudomány Győrben Mindenkinek rendezvénysorozat
5. Összeállt a Kutatási Katalógus anyaga
6. Készül a 2009. évre vonatkozó K+F jelentés
7. Innovációs és találmányi kiállítás az egyetem laborépületében

1. A Tudásmenedzsment Központ prioritásainak meghatározása – belső igényfelmérés

Az elmúlt hetekben az általunk felkért szervezetfejlesztési szakértők igényfelmérést végeztek a tudásmenedzsment és tudástranszfer szolgáltatások belső felhasználói (pl. karok, tanszékek, intézetek) és a létrejövő Tudásmenedzsment Központtal szükségszerűen együttműködő belső szervezetek (pl. Egyetemi Informatikai Központ, könyvtár, JRET) vezetőinek megkérdezésével. Az interjúk célja a TÁMOP 421 projekt eredményeként létrejövő Tudásmenedzsment Központ szolgáltatásaival kapcsolatos belső felhasználói elvárások és igények, valamint prioritások felmérése volt.
A felmérés kiemelten vizsgálta az érintetteknek a Tudásmenedzsment Központ szerepével, működésének módjával kapcsolatos elvárásait, az általuk érzékelt, magával a központi tudásmenedzsment szervezet kialakításával kapcsolatos kockázati és korlátozó tényezőket, illetve azt, hogy milyen tényezőkben látják a kezdeményezés sikerét.
A válaszok alapján az alábbi előzetes prioritáslista alakult ki, ami a szolgáltatások későbbi kifejlesztésének alapját képezi:

1. Egyetemi tudástérkép kialakítása és karbantartása
2. Tudástranszfer és tudásmenedzsment belső folyamatok kialakítása
3. Befelé irányuló tudomány-kommunikáció
4. Egyetemi repozitórium kialakítása
5. K+F+I pályázatfigyelés
6. K+F+I pályázatok készítésének támogatása
7. Regionális partnerkapcsolatok kiépítése, valamint működtetése
8. A tudomány és a társadalom párbeszédét, a kutatók társadalmi szerepvállalását előmozdító rendezvények szervezése. (pl. Széchenyi Tudományos Est programsorozat)
9. Tudományos műhelytalálkozók és szakmai (üzleti-, egyetemi) szimpóziumok szervezése és lebonyolítása
10. Kutatási (szolgáltatási) kompetenciák értékesítési és marketing-rendszerének kialakítása és működtetése

A TÁMOP 4.2.1. pályázatban megfogalmazott célkitűzések eléréséhez rendkívül hasznos segítséget nyújt a belső igényfelmérés eredménye, amelyet beépítünk a Tudásmenedzsment Központ által megvalósítandó fejlesztési programba.   


2. A Széchenyi Duó alkotói pályázat első kiírásának eredménye


Dr. Szekeres Tamás rektor 2010. február 10-én hirdette meg a Széchenyi Duó alkotói pályázat első kiírását, amelyen legalább egy oktatóból és egy hallgatóból álló csapatok indulhatnak valamilyen innovatív, piaci hasznosításra is alkalmas szerkezet közös tervével.
A február 25-i határidőig épp egy tucatnyi csapat adta be pályázatát, amelyből a zsűri végül a következőeket találta a legjobbnak:

I. helyezett:
Pályamű címe: Sűrített levegővel üzemelő jármű kivitelezés, melynek egyik fókuszpontjában, a belső égésű motorokban is használatos forgattyús mechanizmus hatásfokának javítása áll.
Hallgató: Léber Szabolcs
Oktató: Bendekovits Zoltán

II. helyezett:
Pályamű címe: LEGOstics Warehouse
Hallgató: Makrai Zoltán
Oktató: Bajor Péter

III. helyezett:
Pályamű címe: Hulladékhővel hajtott villamos áramgenerátor szimulációja működő modelljének megépítése (HUHA Generátor)
Hallgatók: Kis József; Kovács Larion
Oktatók: Dr. Tóth-Nagy Csaba; Triesz Péter

A Tudásmenedzsment Központ a megvalósításhoz anyagi támogatást nyújt a győzteseknek, bruttó 1.000.000.- Ft, 800.000.- Ft, illetve 700.000.- Ft értékben.

A győztes pályamunkák koncepciójának bemutatására a 2010. április 16-án tartandó Regionális Innovációs Kiállítás keretében kerül sor. A rendezvény helyszíne a Széchenyi István Egyetem laborépületének folyosója.

A Széchenyi Duó pályázat következő fordulójának kiírására várhatóan 2010 szeptemberében kerül sor.

3. Pályázat know-how vásárlásra - hamarosan


A Tudásmenedzsment Központ által a közeljövőben meghirdetendő Fordított Technológiatranszfer Pályázat (FTP) arra kínál lehetőséget, hogy az egyetemen folyó kutatások, projektek szellemitulajdon-hasznosítási igényeit kielégítse. Az FTP nyertes pályázója támogatást kap a kutatásához, projektjéhez szükséges szabadalom, know-how stb. jogszerű hasznosíthatóságához. Pályázni a kutatás, illetve a projekt megjelölésével és a beszerezni kívánt szellemi tulajdon pontos mibenlétének, továbbá a pályázati céllal összefüggő szükségességének meghatározásával lehet. Az FTP kiírásáig kérjük az egyetem munkatársait, hogy a pályázat benyújtásának későbbi megkönnyítése érdekében mielőbb mérjék fel a munkájukhoz kapcsolódó igényeket!


4. Sikeresen folytatódik a Tudomány Győrben Mindenkinek rendezvénysorozat

Fokozódik az érdeklődés az egyetemünkön a tudományos ismeretek népszerűsítését szolgáló programok iránt – a legutóbbi alkalmakon telt házas közönség hallgatta munkatársaink előadásait, sőt, a „hallgatók” aktívan részt is vettek a különböző feladatok megoldásában.
A jUNIor Egyetem 2. előadására 2010. március 10-én 15 órakor került sor a „F” előadóban „Szerkezeti játékok-játékos szerkezetek - Tésztahidak és más érdekes szerkezetek a hídépítésben” címmel, Agárdy Gyula és Dr. Lublóy László előadásában. A Széchenyi Tudományos Est 2. előadását ugyanezen a napon és azonos helyszínen 18 órakor Berta Miklós egyetemi adjunktus tartotta, amelynek címe „Csillag a Földön - A fúziós energiatermelés érdekességei” volt.
A Széchenyi Tudományos Est következő előadására 2010. április 7-én, 18 órakor kerül sor. Az érdeklődők Dr. Gál Péter „Quo vadis automobil? Hogyan autózunk a következő évtizedben?” című előadását hallgathatják meg. Előtte, a 15 órakor kezdődő jUNIor Egyetemen Dr. Wersényi György tart előadást „Akusztitkok - Érdekességek a hang világából” címmel.
A részvétel mindenki számára nyitott, ám regisztrációhoz kötött, amelyet a http://tamop423.sze.hu honlapon lehet megtenni.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

5. Összeállt a Kutatási Katalógus anyaga

A Tudásmenedzsment Központ feladatai közé tartozik az ún. Kutatási Katalógus elkészítése. Az elsősorban marketingcélból készülő kiadvány tanszékenként tartalmazza a fontosabb kutatási irányokat, módszereket, eszközöket, a tanszékek által külső igénybevevő számára nyújtott szolgáltatásokat, valamint az aktuálisan futó főbb projekteket.
A beérkezett információk alapján a katalógus tartalma összeállt, a legalább 1000 példányban megjelenő kiadvány nyomdai előkészületei megkezdődtek.
A kiadványt egyetemünk partner-szervezeteinek kívánjuk elküldeni, ezen felül a tanszékek számára is rendelkezésre áll korlátozott példányszámban a katalógus, amit együttműködési partnereiknek juttathatnak el.

6. Készül a 2009. évre vonatkozó K+F jelentés

A Tudásmenedzsment Központ készíti az egyetem éves K+F jelentését. A kiadvány egyrészt áttekintést nyújt az egyetem kutatás-fejlesztési szervezeti egységeiről, másrészt bemutatja (szöveges formában) a tanszékek kutatási projektjeinek eredményeit és az oktatók nyomtatásban megjelent publikációit.
A jelentés célja mind az egyetemi kollégák, mind a külső partnerek számára évről-évre egységes módon szemléltetni az egyetem K+F aktivitását. A 2009. évről szóló kiadvány várhatóan 2010 júniusában jelenik meg.

7. Innovációs és találmányi kiállítás az egyetem laborépületében

Április 16-án, pénteken 9 és 16 óra között Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs és Találmányi Kiállítást szervez az Universitas-Győr Nonprofit Kft., amelynek helyszíne a Széchenyi István Egyetem laborépületének folyosója. A rendezvényen Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék területén székhellyel rendelkező kutatást-fejlesztést folytató vállalkozások, innovátorok, egyéni feltalálók, kutatók, oktatók és diákok ismertetik tevékenységüket és termékeiket. A nap folyamán sajtótájékoztató keretében kerülnek bemutatásra a Széchenyi Duó alkotói pályázat nyertes koncepciói.
További információ:
http://www.univgyor.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=93
A kiállításhoz kapcsolódóan, a Tudásmenedzsment Központ szervezésében az „E” épület VIP termében 13-16 óráig Technológiai Transzfer Szemináriumot tartunk, amely a szabadalmaztatás folyamatával, lépéseivel foglalkozik. Előadó: dr. Szalai Péter.
Amennyiben részt kíván venni a szemináriumon, 2010. április 15-ig küldje el visszajelzését Varga Rozália innovációs menedzser részére, a címre, vagy jelentkezzen a 06-96-613-707-es telefonszámon!