Nincs aktuális esemény.
TMK Hírlevél - 2010. május PDF Nyomtatás E-mail

TARTALOM:
1. A Tudásmenedzsment Központ részt vett az I. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs és Találmányi Kiállításon
2. Technológiai Transzfer Szemináriumot szervezett a Tudásmenedzsment Központ
3. Szellemi tulajdon tanácsadás az Innovációs Irodában
4. Hamarosan megjelenik a „fordított” technológiai transzfer
5. A Tudományos Tanács 2010. április 12-i ülésén megtárgyalta az egyetem középtávú Tudományos Stratégiáját
6. Május 5-én folytatódik a Tudomány Győrben Mindenkinek rendezvénysorozat
7. Új munkatárs a Tudásmenedzsment Központban
8. Beszámoló a Projektirányító Bizottság üléséről
9. Pályázati felhívás: NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

1. A Tudásmenedzsment Központ részt vett az I. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs és Találmányi Kiállításon

A Tudásmenedzsment Központ az Universitas-Győr Nonprofit Kft-vel közös standdal vett részt az egyetem laborépületében megrendezett I. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs és Találmányi Kiállításon. A rendezvény során az érdeklődők betekintést kaptak a Tudásmenedzsment Központ által nyújtott szolgáltatásokról valamint a szervezet rendezvényeiről.
A kiállítás megnyitója után sajtótájékoztató keretében mutatkoztak be a Széchenyi Duó alkotói pályázat nyertesei. A díjazottak ismertették, hogy milyen fejlesztéseket végeznek az elnyert összeg segítségével, milyen keretek között zajlik a kivitelezés és jelenleg hol tartanak a megvalósításban. A díjnyertes koncepciók bemutatása révén a sajtó képviselői és az érdeklődők megtapasztalhatták a hallgatói-oktatói együttműködés fontosságát, egyben megtapasztalhatták az egyetem szellemi pezsgését.

2. Technológiai Transzfer Szemináriumot szervezett a Tudásmenedzsment Központ

Az innovációs kiállítás kísérőprogramjaként a Tudásmenedzsment Központ Technológiai Transzfer Szemináriumot rendezett a kiállítók, látogatók, egyetemi munkatársak és hallgatók részére. Az előadást dr. Szalai Péter, az egyetem jogi karának tanára tartotta. A hallgatóság interaktív közreműködésével megtartott szemináriumon a jogász szakember a találmányi ötletek szabadalmaztatásával, hasznosításával kapcsolatos alapfogalmakról és a gyakorlati tudnivalókról nyújtott tájékoztatást.

3. Szellemi tulajdon tanácsadás az Innovációs Irodában

A Tudásmenedzsment Központ Innovációs Irodája új szolgáltatást kínál az érdeklődő kollégák figyelmébe. Előzetes bejelentkezés esetén keddenként 15-17 óra között szakértő kollégánk nyújt segítséget szabadalmaztatással, újdonság-vizsgálattal és az ötletek hasznosításával kapcsolatban. Kérjük az érdeklődő kollégákat, hogy a megadott időpont előtt szíveskedjenek előzetesen belejelentkezni Varga Rozáliánál ( ).

4. Hamarosan megjelenik a „fordított” technológiai transzfer pályázat

Korábbi hírlevelünkben már hírt adtunk a Fordított Technológia-transzfer Pályázatról (FTP). A kiírásra várhatóan május elején kerül sor, amely arra kínál lehetőséget, hogy az egyetemen folyó kutatások, projektek szellemitulajdon-hasznosítási igényeit kielégítse. Az FTP nyertes pályázója támogatást kap a kutatásához, projektjéhez szükséges szabadalom, know-how stb. jogszerű hasznosíthatóságához. Pályázni a kutatás, illetve a projekt megjelölésével és a beszerezni kívánt szellemi tulajdon pontos mibenlétének, továbbá a pályázati céllal összefüggő szükségességének meghatározásával lehet. Kérjük az érdeklődő kollégákat, hogy figyeljék a Tudásmenedzsment Központ honlapját (www.tud.sze.hu, tamop421.sze.hu) vagy keressék kollégáinkat az Innovációs Irodában.

5. A Tudományos Tanács 2010. április 12-i ülésén megtárgyalta az egyetem középtávú Tudományos Stratégiáját

Az egyetem minőségfejlesztési és stratégiai munkatervének részeként kari, intézeti és különböző szakmaterületeket átfogó részstratégiák készülnek. Ennek a folyamatnak a részeként készítette el a Tudásmenedzsment Központ az egyetem középtávú Tudományos Stratégiáját, ami a 2010-2015 közötti feladatokat határozza meg. A stratégia célkitűzése a „kutatóegyetem” irányába történő elmozdulás elősegítése, különösképpen az emberi erőforrások, az együttműködésre alapuló tudományos tevékenység területén. Fontos elvárás, hogy a stratégia ötéves megvalósítása során növekedjen a Széchenyi István Egyetem tudományos potenciálja, kibocsátása és eredményei, valamint tovább bővüljön a tudományos minősítettek száma, akik korszerű oktatási módszereket alkalmaznak, valamint aktív publikációs és tudományos közéleti tevékenységet folytatnak.

6. Május 5-én folytatódik a Tudomány Győrben Mindenkinek rendezvénysorozat

A jUNIor Egyetem 4. előadására május első szerdáján, 15 órakor kerül sor a Széchenyi István Egyetem "F" előadójában. Dr. Szigeti Cecília egyetemi adjunktus előadásának címe: Ökológiai lábnyom számítás gyakorlata.

A Széchenyi Tudományos Est 4. előadására 18 órakor kerül sor azonos helyszínen. Prof. Dr. Winkler Gábor egyetemi tanár előadásának címe: Tér/képek - Városi terek Európában régen és ma.

7. Új munkatárs a Tudásmenedzsment Központban

Április 12-én a Tudásmenedzsment Központ csapata egy projekt- és pályázati menedzserrel bővült, aki a központ projektjeinek pályázati szempontból történő kezelésében vállal szerepet, valamint a jövőbeli kutatás-fejlesztési projektekhez kapcsolódó pályázatokban vesz részt.

Simon Dorottya közel három évet dolgozott a Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt-nél, ahol a pályázatok elkészítésén túl azok elszámolása, monitoring-feladatok ellátása, valamint a főként vállalkozói ügyfelekkel és a közreműködő szervezetekkel való kapcsolattartás tartozott a fő feladatai közé. Az általa eddig kezelt pályázatok témái változatos képet mutatnak: technológiafejlesztés, logisztika, ipari parkok, képzések, akadálymentesítés, ivóvízminőség-javítás.

8. Beszámoló a Projektirányító Bizottság üléséről

A Projekt Irányító Bizottság 2010. április 20-án egyhangúlag elfogadta az AAM Tanácsadó Zrt. időszaki részteljesítésének dokumentumait (Projektműködési Kézikönyv, Projekt Definíciós Terv és Projekt Minőségbiztosítási Kézikönyv) és a kapcsolódó beszámolót, az AAM eddigi tevékenységét pozitívan értékelte. A PIB elfogadta a projekt előrehaladásáról szóló beszámolót, a PIB elégedett az előrehaladással, ütemezetten halad a projekt.

Döntés született arról is, hogy a Tudásmenedzsment Központ helyét és jövőképét definiáló dokumentum előkészítéseképpen készüljön el egy, a döntési pontokra vonatkozó, alternatívákat feltáró döntés-előkészítő anyag a felső vezetés számára.

9. Pályázati felhívás: NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség meghirdeti a NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt, mely az „Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge” program része.

Témakörök:
- félvezetők, gyártás, hardware
- mobil és wireless
- digitális otthon és fogyasztói elektronika
- kiskereskedelmi és fogyasztói szoftverek
- vállalati szoftverek és IT
- energia- és áram-előállítás
- nanotechnológia
- biotechnológia

Díjak:
- Hazai döntő: 1. hely: 500 000 Ft, 2. hely: 500 000 Ft
- Regionális döntő: 1. hely: 20 000 USD, 2. hely: 10 000 USD
- Világdöntő: Intel és egyéb kockázatitőke-befektetés

További információ: http://www.nkth.gov.hu/aktualis-hirek-esemenyek/novatech-com-5-0