Nincs aktuális esemény.
TMK Hírlevél - 2010. szeptember PDF Nyomtatás E-mail

TARTALOM:
1. Együttműködés a SemmeIweis Innovations-szel
2. Megtörtént a Szellemi Tulajdon-kezelési Szabályzat aktualizálása
3. Információs bróker szolgáltatások az Egyetemi Könyvtárban
4. Nyomdában van a „Kutatás-fejlesztés a Széchenyi István Egyetemen 2009” című kiadvány
5. Készül az egyetem Kutatási Katalógusának angol nyelvű változata
6. „Kívül-belül” pályázatok
7. A Széchenyi Duó és a Fordított Technológiatranszfer Pályázat 2. fordulója
8. Oktatói tréningek
9. Publikációs Nívódíj pályázat
10. Kiskutatók Akadályversenye 2010

1. Együttműködés a SemmeIweis Innovations-szel

A technológia-transzfer iroda működtetésére, illetve innovációs projektértékelésre vonatkozó módszerek, ismeretek birtokában öt mintaprojekt került kiválasztásra. A Tudásmenedzsment Központ munkatársai a hatékony tudásátadás érdekében a Semmelweis Innovations szakértőinek segítségével együtt végzik a projektek értékelését. A kiválasztott projektek esetében jó esély mutatkozik szabadalmak bejegyzésére és hasznosító vállalkozás (spin-off) létrehozására is, ami a TÁMOP 421 pályázat fontos teljesítményindikátora.

2. Megtörtént a Szellemi Tulajdon-kezelési Szabályzat aktualizálása

Dr. Szalai Péter, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának munkatársa segítségével elkészült a korábbi egyetemi Szellemi Tulajdon-kezelési Szabályzat aktualizálása, amitől a szabadalmaztatás ösztönzését, nagyobb számú, új egyetemi szabadalmak bejelentését várják a szakemberek. Az aktualizált szabályzat 2010. szeptember-október során kerül egyeztetésre az Egyetem dékánjain és intézetigazgatóin keresztül, majd ezt követően a Szenátus hagyja jóvá.

3. Információs bróker szolgáltatások az Egyetemi Könyvtárban

Az Egyetemi Könyvtár munkatársai részvételével, a Magyar Információs Brókerek Egyesületének elnöke elkészítette az Széchenyi István Egyetemen bevezetésre kerülő információs bróker szoláltatások megvalósíthatósági tanulmányát. Hamarosan az alábbi pilot szolgáltatások indulnak: konferenciafigyelés; fejlesztésekhez, kutatási eredmények hasznosításához kapcsolódó újdonságkutatás. Várjuk a további javaslatokat, illetve az igények specifikálását!

4. Nyomdában a „Kutatás-fejlesztés a Széchenyi István Egyetemen 2009” című kiadvány

A kiadvány egyrészt áttekintést nyújt az egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységéről, másrészt bemutatja (szöveges formában) a tanszékek kutatási projektjeinek eredményeit és az oktatók nyomtatásban megjelent publikációit. A jelentés tanszéki lektorálás után várhatóan 2010 szeptemberének második felében 2 000 nyomtatott példányban jelenik meg, melyből minden tanszék számára 30 darabot biztosítunk. A kiadvány elektronikus változata a http://tud.sze.hu honlapon lesz elérhető.

5. Készül az egyetem Kutatási Katalógusának angol nyelvű változata

Elkészült a Kutatási Katalógus angol nyelvű fordítása. A kiadvány tanszékek által való lektorálás után kerül nyomdába, és várhatóan 2010 októberében 1 000 példányban jelenik meg. A katalógusból minden tanszék számára 15 nyomtatott példányt biztosítunk, amit az Innovációs Irodában lehet majd személyesen átvenni. Az angol változat elektronikusan is elérhető lesz a http://tud.sze.hu honlapon.

6. „Kívül-belül” pályázatok

A Tudásmenedzsment Központ honlapján folyamatosan frissítjük az Egyetemen belül meghirdetésre kerülő pályázatokat, valamint a külső (hazai, illetve az Európai Unió által kiírt) pályázatokkal kapcsolatos információkat. Az említett pályázatok és információk az alábbi linkeken érhetők el: http://tud.sze.hu, http://tamop421.sze.hu.

7. A Széchenyi Duó és a Fordított Technológia-transzfer Pályázat 2. fordulója

A tavaszi sikereken felbuzdulva hamarosan meghirdetésre kerül a Széchenyi Duó és a Fordított Technológia-transzfer Pályázat 2. fordulója, melyek feltételei az előző kör tapasztalatai alapján néhány pontban egyszerűsödtek. A két, lassan állandóvá váló belső pályázat mellett újdonságként jelenik meg az Agóra Pólus kiállítási demonstrációs eszköz pályázat, amely a Város és az Egyetem együttműködésének gyümölcse.
A pályázatok hivatalos meghirdetésére 2010. szeptember 8-án 15 órakor kerül sor az „F” teremben, amelynek keretében Borkai Zsolt polgármester és dr. Szekeres Tamás rektor rövid beszédet mond. A meghirdetést követően a pályázatok kiírásai az alábbi honlapokon lesznek elérhetők: http://tud.sze.hu, http://tamop421.sze.hu.
Részletes információért keresse Varga Rozáliát az Innovációs Irodában!

8. Oktatói tréningek

2010 szeptemberében olyan folyamat indul el egyetemünkön, mely növelheti a szervezet hatékonyságát, versenyképességét, valamint tudásmegosztó és a versenyszférával együttműködő képességét. A 2010/2011-es tanév őszi félévében felmérésekre és 100 résztvevő oktató kiválasztására kerül sor, majd a tavaszi félévben a felmérések eredményei által meghatározott készségfejlesztő tréningek kerülnek lebonyolításra.  A tréningek lehetséges témakörei a következők: vezetői készségfejlesztés, asszertivitás és konfliktuskezelés, professzionális vezetői kommunikáció és projektmenedzsment.
A programra önkéntesen is lehet majd jelentkezni az alábbi honlapon: www.tud.sze.hu, ill. az címen, Gonczlik Andreánál.

9. Publikációs Nívódíj pályázat

Az Egyetem Tudományos Tanácsa Publikációs Nívódíj pályázatot hirdet az intézmény munkatársai számára. A pályázati felhívás innen, a pályázati adatlap innen tölthető le. A pályázatok az Igazgatási épület 204. irodájában nyújthatóak be 2010. október 4-ig.

10. Kiskutatók Akadályversenye 2010

A Széchenyi István Egyetem a 2010. szeptember 24-én, pénteken megrendezésre kerülő Kutatók Éjszakája programsorozat keretében ismét versenyt hirdet gyerek- és tanuló csoportoknak. A csoportok egy akadályverseny keretében, külön erre a programra kialakított útvonalon bejárják az Egyetemünkön működő laborokat. Minden állomáson ellenőrzött körülmények között, korosztályuknak megfelelően összeállított, kreatív feladatokkal versenyeznek. További információ: http://ipc.sze.hu/hun.