Nincs aktuális esemény.
TMK HÍRLEVÉL 2011/5 PDF Nyomtatás E-mail

TARTALOM:
1. Ne maradjon le róla: Tudomány Győrben Mindenkinek!
2. A Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat aktualizálása
3. Elfogadták a K+F+I Akciótervet
4. Gratulálunk az ENTAL Kft. sikeréhez!
5. A Széchenyi Duó alkotói pályázat negyedik fordulójának győztesei
6. Indul az EURIS – ORP projekt
7. Formálódik a tanszéki kapcsolattartók csapata
8. Eredményesen zárultak a készségfejlesztő tréningek

1. Ne maradjon le róla: Tudomány Győrben Mindenkinek!

2011. június 8-án, szerdán zárul a Széchenyi István Egyetem tudománynépszerűsítő rendezvénysorozatának harmadik szemesztere, s ebben a formában ez lesz a két utolsó előadás. A szeptemberben tartandó Kutatók Éjszakáján azonban sor kerül mind a jUNIor Egyetem, mind a Széchenyi Tudományos Est egy-egy előadására, s a szervezők a jövőben is folytatni kívánják a jelentős érdeklődést kiváltó programot.

Az „E” épület „F” előadójában 14.30-tól dr. Takács Gábor várja a fiatalokat „Hogyan gondolkodik a számítógép? – A mesterséges intelligencia világa” című, izgalmasnak ígérkező előadásával a jUNIor Egyetemen, majd 17.30-től a Széchenyi Tudományos Est keretében Olsvay Endre egy kulturális témájú előadással zárja a szemesztert, melynek címe: „Hét ajtó száz esztendeje – Nagyító alatt Bartók operája, A kékszakállú herceg vára”.

Mindenkit várnak a szervezők.


2. A Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat aktualizálása


Az egyetem Szenátusa 2011. május 16-án elfogadta az aktualizált Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatot. Ennek egyik legfontosabb célkitűzése, hogy ösztönözze a Széchenyi István Egyetem oktatóit, kutatóit szellemi alkotások létrehozására, illetve biztosítsa, hogy a közfinanszírozású kutatás-fejlesztési támogatással megvalósított projektek keretében létrejött szellemi alkotással kapcsolatos, a jogszabály adta keretek közötti lehető legteljesebb jogosultságok az egyetemre szálljanak át.

A szabályzat jelentős mértékű anyagi ösztönzést kíván adni a Tudásmenedzsment Központ bevonásával, valamint bevezetésre kerül az ,,első egymillió” szabály, ami azt jelenti, hogy az első 1.000.000.- Ft bevétel az egyetem által hasznosított szellemi alkotás alkotójának (a kutatónak) személyes bevétele, amennyiben egy személyben ő a feltaláló.

A Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat a http://tud.sze.hu honlapon érhető el, közvetlenül az alábbi címről tölthető le: http://tud.sze.hu/images/TMK/sze_sztsz_szenátus_2011%200516.doc.


3. Elfogadták a K+F+I Akciótervet

Az egyetem Szenátusa 2011. május 16-án elfogadta az intézmény középtávú kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájához kapcsolódó akciótervet. Az akcióterv kijelöli a stratégia által az alábbi öt területen meghatározott feladatok végrehajtásának felelősét és az intézkedés megvalósításának határidejét:

1) A tudományos kiválóság növelése
2) A doktori képzés fejlesztése
3) Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység fejlesztése
4) A tudományos eredmények hasznosítása
5) A tudományos eredmények beépítése az oktatásba


4. Gratulálunk az ENTAL Kft. sikeréhez!


A magyar EU-elnökség hivatalos programjaként, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezésében tartották 2011. május 18-án a Magyar Innovációs TechShow-t. A Jövő Házában tartott kiállításon kreatív környezetben, interaktív show keretében mutatták be Magyarország 21 leginnovatívabb, nemzetközi szinten újdonságnak számító, XXI. századi high-tech megoldását. Nagy közönségsikert aratott az egyetemünk spin-off vállalkozása, az ENTAL Kft. által kifejlesztett "Intelligens kapu labdajátékokhoz".

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk a fejlesztőknek!

További információ: http://techshow.mmklaszter.com/21-high-tech


5. A Széchenyi Duó alkotói pályázat negyedik fordulójának győztesei

A Széchenyi Duó alkotói pályázat áprilisban negyedik fordulójára összesen 14 pályamű érkezett be. A bírálóbizottság tagjai az alábbi három pályaművet értékelték a legjobbnak:

I. helyezett: „A városi úthálózati infrastruktúra időbeli megosztása az egyéni és a közösségi közlekedés között, innovatív módszerek alkalmazásával”
Hallgató: Friedmann Szilárd
Oktató: Dr. Horváth Balázs
Díj: 1.000.000.- Ft

II. helyezett: „Nemzetközi konferenciákon használható interaktív információs- és tolmácsrendszer”
Hallgató: Pethő Ákos
Oktató: Varjasi Norbert
Díj: 800.000.- Ft

III. helyezett: „Fun-E-Bike: Az otthoni testmozgás és szórakoztatóelektronika kombinációja”
Hallgatók: Kovács Larion, Krajcsovics Ákos
Oktató: Dr. Tóth-Nagy Csaba
Díj: 700.000.- Ft

Gratulálunk a győzteseknek, s köszönjük valamennyi pályázó értékes munkáját!


6. Indul az EURIS – ORP projekt


Szerződéskötési fázisba érkezett a Széchenyi István Egyetem részvételével megvalósításra kerülő nemzetközi INTERREG - EURIS projekt, a június közepén tartandó kick-off meeting megrendezésével elindul az Open Innovation Platform kialakítása.

A technológia-transzfer folyamatát elősegítő platform egyaránt épül a személyes kapcsolatokra (speciális és egyedi információk, coaching, az ipari szférából érkezett szakértők által tartott előadások stb.) és egy web-alapú portálra (általános információk, projektötletek, mintaszerződések és nyomtatványok, tudástérkép, ötletpiac stb.), amely létrehozásával az összes érintett partner (egyetemek, kkv, nagyvállalatok, kutatók stb.) számára rendelkezésre áll egy széles platform új tudás megszerzésére és a megfelelő partnerrel való kapcsolatteremtésre.

A projekt részeként a Tudásmenedzsment Központ feladata egy regionális felmérés elkészítése a vállalatok általi tudástranszfer folyamatok hasznosításáról, összefüggésben az Open Innovation modellel, továbbá a következtetések és javaslatok ismertetése a Győrben megrendezésre kerülő workshopon.


7. Formálódik a tanszéki kapcsolattartók csapata

2011. június 1-jén csapatépítő workshopot szervezett a Tudásmenedzsment Központ a tanszéki kapcsolattartók számára, a rendezvényen a 38 tanszék egyharmadának képviselői vettek részt aktívan. A központ munkatársai visszajelzést kaptak eddigi tevékenységükről, valamint egy ötletbörze keretében kiderült, hogy a tanszékek milyen támogatást várnak a központtól, illetve miben tudják segíteni a központ munkáját.

A számos javaslat közül az alábbiak kaptak prioritást:
- multidiszciplináris hallgatói projektverseny kidolgozása és megvalósítása, amihez kapcsolódóan a Széchenyi Duó alkotói pályázatot az egész egyetemre ki kellene terjeszteni, illetve a hallgatói alkotások bemutatása (pl. diplomák, kézzel fogható deszkamodellek stb.), külső cégek bevonása az oktatásba, a fejlesztési tevékenységbe;
- tanszékek bemutatkozásának elősegítése, bemutató előadások, laborbemutatók szervezésének támogatása;
- nagy igény mutatkozik a tanszéki pályázatok készítését és a nyertes pályázatok adminisztrációját támogató Projekt Iroda létrehozására, amely felsővezetői döntésre vár, és mielőbbi indítását várják a tanszékek, igénylik a segítséget, útmutatást pályázatok készítésében és menedzselésében.


8. Eredményesen zárultak a készségfejlesztő tréningek

Befejeződtek az "Oktatói és vezetői továbbképzések" elnevezésű program keretében szervezett készségfejlesztő tréningek. A tavaszi félév során összesen 4 vezetői és 8 oktatói tréninget tartorrunk az egyetem munkatársai számára. Vezetői körben az empowerment és az asszertivitás-konfliktuskezelés elemeit ötvöző "asszertivitás alapú motiváció", valamint az erre és a professzionális kommunikációra épülő "vezetői visszajelzés adása, teljesítményértékelés" tréningekre került sor. Oktatói körben az „empowerment vezetői készségfejlesztés”, az „asszertivitás és konfliktuskezelés”, a „projektmenedzsment”, valamint a „professzionális kommunikáció” volt a tréningek témája.

Valamennyi résztvevő pozitívan nyilatkozott a képzések hasznosságáról és fejlesztő hatásáról. A kollégák ráadásul közvetlen formában ismerkedhettek meg egymással, ami a jövőbeli együttműködés értékes alapja lehet. A többség a jövőben is szívesen részt venne hasonló tréningeken.